چیزی ,آنچه ,درخواست ,تشکر ,خداوند ,واقعیت ,درخواست چیزی ,بخواهی بدست آیا منظور تو این است که با دعا چیزی را طلب کردن در واقع آن را از ما دور می سازد؟


 این سوالی است که در طول قرون مطرح و پاسخ داده شده معهذا بد نیست بدانی که : تو آنچه را که بخواهی بدست نخواهی آورد و ضمنا نمی توانی هر چه بخواهی بدست بیاوری چون همان درخواست کردن چیزی ، نشانه این است که تو چیزی کم داری و چنانچه تو درخواست چیزی را بکنی ، این عمل دقیقا تجربه "خواستن"

را در واقعیتِ تو به وجود می آورد. بنابراین ؛ دعای صحیح دعای درخواست کردن چیزی نیست ، بلکه دعای تشکر است. زمانی که تو از پیش از خداوند برای چیزی که مورد آرزوی تو است تشکر می کنی ، در واقع این بدین معنا است که آن آرزو تحقق یافته است ، بنابراین ؛ تشکر مهمترین حرفی است که به پروردگار زده می شود

 ، چون اعتراف به این واقعیت است که خداوند ، قبل از اینکه چیزی از او بخواهی ، آنرا به تو عطا کرده است ، بنابراین هرگز درخواست نکن بلکه شکر و سپاس بگو.


 - خوب اگر من از خدا برای خواسته مورد نظرم از قبل تشکر کردم و خواسته ام هرگز برآورده نشد چه؟ این نومیدی منجر به سرخوردگی تلخی نمیشود؟


 از سپاس و حق شناسی نباید به عنوان وسیله ای کارا برای پیشبرد ماهرانه کاری

استفاده کرد ، منظورم شیوه ای است که با آن بتوان عالم هستی را فریب داد .

 تو نمی توانی به خودت دروغ بگویی . ذهن تو ، از افکار واقعی تو آگاه است ، اگر تو بگویی : "پروردگارا ! من از تو برای فلان و فلان چیز سپاسگزارم" و در عین حال برایت مسلم باشد که آنچه گفتی در واقعیت فعلی تو وجود ندارد ، پس ؛ از خدواند هم نمی توانی انتظار داشته باشی که شفافیتی کمتر از تو نسبت به موضوع داشته باشد و آنچه خواستی برایت فراهم کند. خداوند از آنچه در ذهن تو می گذرد آگاه است و آنچه تو میدانی چیزی است که به صورت واقعیت برتو آشکار شده است.


 - ولی چگونه می توانم برای آنچه وجود خارجی ندارد شکرگزار باشم؟

منبع اصلی مطلب : انتخاب عاقلانه.....زندگی عاشقانه
برچسب ها : چیزی ,آنچه ,درخواست ,تشکر ,خداوند ,واقعیت ,درخواست چیزی ,بخواهی بدست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : قسمتی از کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش: